Drikkevannet i Lillehammer er ikke påvirket av algeoppveksten. 

Hva er blågrønnalger?
Blågrønnalger er en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. De finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i elver og innsjøer, av og til også i havet.

​Her finner du Folkehelseinstituttets informasjon om blågrønnalger.