I tilsynsrapporten for Lillehammer kommune er det oppført tre forhold som viser svikt i tjenesten: 

"Avvik 1: Lillehammer kommune sørger ikke for at tjenesten personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført forsvarlig for alle brukere.

Avvik 2: Lillehammer kommune sørger ikke for nødvendige helsetjenester i hjemmet til alle personer med psykisk utviklingshemming.

Avvik 3: Lillehammer kommune sikrer ikke at personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført uten bruk av ulovlig tvang og makt."

Blir bedre av tilsyn
Avvikene er i all hovedsak knyttet opp mot manglende systematikk og sammenheng i dokumentasjon av tjenestene som kommunen tilbyr. - De ansatte er opptatt av gode tjenester til brukerne våre, derfor er vi selvfølgelig ikke fornøyde med at vi har fått disse avvikene, sier Mariann Sortland. Hun leder tjenesteområdet Tilrettelagte tjenester, som blant annet består av kommunens bofellesskap. - Vi er uansett glade for jevnlige tilsyn, det hjelper oss til å bli bedre og gir dermed bedre tjenester, understreker Sortland.  

Tiltak i gang
Tjenesteområdelederen sier Lillehammer kommune tar konklusjonen i tilsynsrapporten alvorlig og forteller at tjenesteområdet allerede har startet arbeidet med å rette opp punktene som er påpekt i rapporten. - Det er satt i gang opplæring og tiltak når det gjelder journalføring, oppfølging av avvik og heving av kompetanse, som er viktige ankepunkter i rapporten. Det er også et godt samarbeid og kommunikasjon med pårørende og verger gjennom det faste brukerforumet, avslutter Sortland.

Tilsynsrapporten og det videre arbeidet følges nå opp av både kommune og fylkesmann.