Kommunen vil informere om resultatet av vannprøvene så fort de er klare.