Du kan se pressekonferansen på regjeringens nettsider.

Følg ellers med på kommende informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider.