Begge parter godt fornøyd
Daglig leder i LIKE, Audun Amdahl, er meget godt fornøyd med handelen. -Union er en god framtidig eier av Idrettens hus, sier Amdahl. - Selskapet tenker langsiktig, er egenkapitalfinansiert og har god kompetanse knyttet til eierskap i idrettsbygg. Styret er selvsagt også meget godt fornøyd med å ha oppnådd prisantydning på en så stor eiendomstransaksjon, avslutter Amdahl.  

- Vi ser frem til å overta Idrettens Hus, sier daglig leder i Union Eiendomskapital, Johan Hamre.  - Eiendommen passer bra med vår strategi om å eie eiendommer med et langsiktig formål som er tett knyttet opp mot eiendommens beliggenhet. Vi har flere tilsvarende eiendommer i porteføljen, blant annet NTG i Oslo og Toppidrettssenter i Granåsen, og ser frem til å bruke de erfaringene i forvaltningen av Idrettens Hus på en god måte for leietakerne sier Hamre.

Kjøpesummen er lik prisantydningen eiendommen ble lagt ut med og Idrettens hus overdras til Union 30. juni 2020.

 

 

Om Union
UNION Core Real Estate Fund AS er et fond satt opp i regi av UNION Eiendomskapital. Fondet er ubelånt og har en lang investeringshorisont. Fondet investerer i næringseiendommer i og rundt Norges fire største byer, hovedsakelig i kontor, undervisningsbygg, formålsbygg, samt eiendommer relatert til omsorg og idrett. Fondet eier eksempelvis Hans Burums vei 30 som huser NTG Bærum og Toppidrettssenteret i Granåsen. Investorene er institusjonelle, i hovedsak offentlige og private pensjonskasser.

Om LIKE
Lillehammer Kommunale Eiendomsselskap AS er et eiendomsselskap 100% eiet av Lillehammer kommune. Selskapets vedtekter sier at selskapet kan eie eiendom sammen med private eller andre offentlige aktører. Selskapet skal legge vekt på sitt særlige samfunnsessige ansvar og skal i den sammenheng ivareta offentlige og byutviklingsmessige hensyn. Selskapet skal eie og drifte kommunale bygg og boliger. I tillegg skal selskapet opparbeide tomteområder der dette har samfunnsmessig betydning, enten tomtene er ment for formålsbygg, næringseiendommer, boliger eller fritidsboliger.