Lillehammer kommune ønsker å presisere at kommunens ansatte i oppsøkende virksomhet bærer egne ID-kort. 
Ansatte i tjenesteområdet Vann og avløp bedriver i utgangspunktet ikke oppsøkende virksomhet og har ellers klær og kjøretøy som er tydelig merket med byvåpen og/eller kommunenavn.