Sykkelundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse i regi av Syklistenes Landsforening, og sammenligner hvordan syklister opplever tilretteleggingen i kommunene fra et brukerperspektiv.

Delta i undersøkelsen

Dersom vi får over 50 personer som svarer på undersøkelsen, får kommunen en egen, detaljert innsiktsrapport som vi kan bruke i utviklingen av sykkelbyen. I tillegg blir vi med i sammenligningen og rangeringen av alle Norges kommuner. 

Undersøkelsen varer til 31. juli, og i september blir resultatene presentert på den nasjonale sykkelkonferansen på Hamar. 

– Vi ser at det finnes en stor interesse for sykling i Norge. Mange vil sykle fordi det er et enkelt, bærekraftig og raskt transportmiddel på korte reiser. Hver person som sykler i hverdagen sparer samfunnet for store penger i helsegevinster. Ved å lytte til syklistene kan kommunene dra viktige lærdommer om hva som trengs for å få dem å fortsette å tråkke, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

Fakta om undersøkelsen

Syklistenes Landsforening har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby.

Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler. Respondentene tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i. Kommunene vil bli rangert etter seks områder: Generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen.