•  Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
  • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå og ta deg i ansiktet.
  • Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming.
  • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
  • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
  • Friske barn kan være sammen, men i små grupper og både ute og inne.
  • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
  • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.
  • Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før.