Samtidig varsles oppstart av planarbeidet. Se under forslag til Planprogram for Hovedplan for vann og avløp i Lillehammer. Eventuelle merknader sendes til Lillehammer kommune v/ Vann og avløp, postboks 986, 2626 Lillehammer eller e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no.

Frist for å komme med merknader til planprogrammet er 16. august 2019.