Årets første ryddeaksjon fant sted 29. april-5. mai hvor det ble ryddet betydelige mengder avfall i Innlandet. Nå skal Innlandet ryddes igjen i forbindelse med “Hold høsten ren” som er en landsomfattende ryddedugnad som arrangeres 16-22. september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen 21. september. I løpet av denne uken vil det være mulighet for alle som ønsker å få utdelt ryddeutstyr, rydde forsøpla områder og dermed gjøre en innsats for miljøet!

​Du kan bli med på, eller opprette en egen ryddeaksjon i ryddekartet til Hold Norge Rent (ryddeportalen.no). Da knytter du aksjonen opp til organisasjonen Hold Innlandet Rent. På den måten får vi en oversikt over antall frivillige, plasser det er ryddet samt informasjon om din ryddeaksjon. I ryddekartet kan du også finne mer informasjon om hvor man kan hente ryddeutstyr og levere avfall.
 
Skoleklasser, lag, foreninger og frivillige inviteres med ut i felt for å rydde så mye avfall som mulig i perioden august-september. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter bidrar med utstyr som hansker og søppelsekker, organiserer og finansierer avfallshenting, og i den grad det er mulig stiller med personell på ryddeaksjoner som kan instruere og hjelpe til med rydding. I tillegg støtter Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet prosjektet med motivasjonsmidler. Det betyr at skoleklasser får kr 2000,- per klasse, og lag- og foreninger kr 150,- pr. sekk.
 
Å rydde langs innsjøer og elver er et direkte bidrag til nærmiljøet. Mer indirekte er det også et bidrag til å bedre vannkvalitet til alle innbyggere, fauna, dyreliv og landbruket over store deler av Østlandet. Her i distriktet har vi to av de største innsjøene i landet. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt – sammen får vi det til!
 
Ved spørsmål og mer informasjon om påmelding og betingelser, ta kontakt med:
Andrea Rishatt, andrea@dokkadeltaet.no, tlf. 974 35 490 eller
Hanna Lööv, hanna@dokkadeltaet.no, tlf. 967 35 558

Velkommen til strandrydding!