Vannstand per onsdag 4. november er på 123,64 og vil stige opp til 123,74, som tilsvarer 6,05 meter lokal høyde. Dette skjer sannsynligvis i løpet av torsdag 5. november.
Videre stigning vil gå noe saktere, men nivå opp mot 123,84 må kunne forventes i løpet av førstkommende helg. Deretter ser det ut til at det er mulig å starte nedtappingen. Ved normalisering av vanntilsiget vil en etter hvert kunne tappe ned mer enn 5 cm fra Mjøsa per dag.