Anleggsarbeidene starter opp i løpet av uke 49 med planlagt ferdigstillelse oktober 2021, og det er Veidekke Entreprenør AS som er hovedentreprenør.
 
Under arbeidene må det påregnes en del anleggstrafikk nær Nordsetervegen. For å ivareta egen og andres sikkerhet, bes forbipasserende vise hensyn til de som arbeider nær veg samt følge skilting på stedet.  
 
Høydebassenget på 1500 m3, vil forsyne Øvre Ålsbygda, samt fungere som et utjevningsbasseng for vannforsyningen til Nordseter og Sjusjøen. 
 
Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Helén Sundström, e-post: helen.sundstrom@lillehammer.kommune.no, Tlf: 61 10 77 00.