Revideringen av forskriften er tilpasset gjeldende lover og forskrifter for vann- og avløpsgebyrer og gir grunnlag for en rettferdig og lik behandling av abonnentene i Lillehammer kommune. Det tas sikte på at revidert forskrift gjøres gjeldende fra 1. desember 2019 etter behandling i kommunestyret høsten 2019.
Forslaget til forskrift legges ut på høring på kommunens servicetorg. Saksdokumentene er også lagt ut på kommunens hjemmesider.

Eventuelle uttalelser sendes Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer eller på e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no og merkes "Forskrift vann og avløp".

Høringsfristen er satt til 16.08.2019.