Utleie av små elektriske kjøretøy, som el-sparkesykler, har blitt et svært populært tilbud i norske byer, og kan avlaste biltrafikk og kollektivtrafikk. Tilbudet har imidlertid ført med seg problemer knyttet til blant annet trafikksikkerhet og fremkommelighet i flere byer, som det er ønskelig å finne gode løsninger på.

På bakgrunn av dette har Lillehammer kommune en forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn ute på høring.

Dokumentene til forskriften finnes nederst i saken. For mer informasjon vises det til saksframlegg til formannskapet i Lillehammer kommune den 16. november 2021.

Uttalelser kan sendes til Lillehammer kommune på enten e-post eller med brev. Merk forsendelsen med «Innspill til forskrift».

Fristen til å komme med uttalelser til forskriften er 21. januar 2022.