Dokumentene er også tilgjengelige på servicetorget. 

Eventuelle merknader sendes: postmottak@lillehammer.kommune.no

Eller
Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer