HØRING: NYTT VEGNAVN MELLOM SAKSUMDALSVEGEN OG KORSÅSEN
 
Navnekomitéens innstilling:
Navnekomitéen foreslår at den nye veien mellom Saksumsdalsvegen og Korsåsen blir gitt navnet Korsåsvegen.
 
Bakgrunn:
Fagområde oppmåling har bedt navnekomiteen om å vedta navn på vegparsell opparbeidet mellom Saksumsdalsvegen og Korsåsen. 
 
Fakta:
Den nye vegen fører til skytebane og motorsportsanlegg på Korsåsen. Veien er opparbeidet på dugnad av Ole Reistad. Det har kommet inn to forslag til vegnavn
- Ole Reistadsveg
- Korsåsvegen
 
Vurdering:
Navnekomitéen jobber etter tre hovedretningslinjer når den skal sette nye vegnavn: det skal forklarende og retningsvisende, det skal gjerne ta vare på kulturhistoriske navn med tilknytning til stedet, og det er en restriktig holdning til å oppkalle etter nålevende personer. Dette gjør at valget i denne saken faller på Korsåsvegen. 
Ole Reistad har gjort en formidabel jobb med å bygge vegen og komitéen håper at skytterlaget kan finne en annen måten å hedre Reistad på. 
 
Konklusjon:
Navnekomitéen foreslår at den nye veien mellom Saksumsdalsvegen og Korsåsen blir gitt navnet Korsåsvegen.
 
Saken legges ut til høring, med høringsfrist 24.06.2019.
 
Høringsinnspill sendes på e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no
 
eller i post til: Lillehammmer kommune
Kultur og fritid
Pb. 986
2626 Lillehammer
 
 
Lillehammer,  28.05.2019
Thorstein Hernes
Leder navnekomitéen