Formannskapet vedtok den 24.11.2020 i sak 76/20 at foreslått endring i forskrift om åpningstid for serveringssteder legges ut på høring. Forslaget til endringer samt saksframlegget med forklaringer av foreslåtte endringer ligger vedlagt.

Uttalelser kan sendes til Lillehammer kommune som e-post eller med brev. Merk forsendelsen med «Ref. 20/11022».

E-post: postmottak@lillehammer.kommune.no

Post: Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 Lillehammer

Høringsfristen er 21. januar 2021.