Velkommen 
Ordfører Ingunn Trosholmen er godt fornøyd med at Høie tar turen til Lillehammer og Innlandet: - Vi setter pris på at helse- og omsorgsministeren tar seg tid til å møte oss for å lytte til våre synspunkter i prosessen med ny sykehusstruktur, sier hun. - Vi skal gjøre vårt beste for å gjøre oss forstått i denne saken, understreker Trosholmen.  

Statsråden har bedt om at maks to ordførere fra det enkelte sykehus sitt opptaksområde presenterer kommunenes syn. For Sykehuset Innlandet på Lillehammer er det ordførerne Ingunn Trosholmen (Lillehammer) og Rune Støstad ( Nord-Fron) som står for presentasjonen. 

Møtet vil være åpent for pressen.