Ikke vegsalt
Som tiltak for å unngå at svevestøv virvles opp fra vegen brukes saltet magnesiumklorid som gjør vegen fuktig. Det er ikke vanlig vegsalt. Noe salt kan forekomme i svevestøvet, men det utgjør ingen helserisiko, siden det raskt løses opp og skilles ut av kroppen. Asfaltstøv irriterer derimot luftveiene svært lenge fordi kroppen ikke klarer å kvitte seg med det. Svevestøvet pustes inn og kan gi alt fra lett irritasjon til alvorlige helseplager.     

Piggdekkbruk er den viktigste årsaken til høye svevestøvnivåer. En bil med piggdekk produserer opp til 100 ganger mer svevestøv enn en tilsvarende bil med piggfrie dekk.