Helsedirektoratet har inngått samarbeid med brukerorganisasjonen proLAR Nett for å nå regjeringens mål om at 90 prosent av alle som har kronisk hepatitt C-infeksjon skal få gratis behandling i løpet av 2019 og 2020.

Samarbeid
ProLAR drifter den såkalte hepatitt C-bussen, en liten hepatitt-klinikk på fire hjul. Etter planen skal bussen besøke de største kommunene i Sør- og Midt-Norge i løpet av 2019 og 2020. Normalt vil bussen være tilgjengelig en-to dager i hver enkelt kommune. Den vil samtidig være et tilbud til kriminalomsorgen og til spesialisthelsetjenesten. Bussen er bemannet med konsulent med brukererfaring og med hjelpepleier med spesialopplæring.

Tilbudet i bussen:

1. Analyse av spyttprøve for å sjekke om pasienten har antistoffer mot hepatitt C. Analysen tar 5-10 minutter. De som har negativ prøve er friske, og slipper videre undersøkelse. De som har positiv prøve, har blitt smittet en eller annen gang og må ta en ny test for å undersøke om de har kronisk hepatitt C- smitte.

2. De som har antistoffer mot hepatitt C, får tilbud om undersøkelse for å sjekke om de har aktivt virus. Dette gjøres ved å analysere en liten blodprøve (stikk i fingertuppen). Denne undersøkelsen tar 60 minutter. De som ikke har aktivt virus er friske, og slipper videre undersøkelse. De som har aktivt virus, er smittet av HCV og får tilbud om å undersøke hvor langt sykdommen har utviklet seg:

3. Leveren blir undersøkt med en "elastograf" for å måle leverstivhet. Dette er et mål på hvor langt sykdommen har kommet. Denne undersøkelsen tar 5 – 10 minutter.

4. De som tester positivt for kronisk hepatitt C, skal tilbys behandling. I dag består hepatitt C-behandling oftest av tablett(er) en gang daglig i 3 måneder. Kontakt med sykehus og igangsetting av behandling er kommunens ansvar. Behandlingen skal startes opp så for som mulig etter undersøkelse i bussen, helst i løpet av et par dager.

Les mer om behandling her:

Bussen tilbyr dessuten hurtigtest for hiv for de som ønsker det.