Merk at det fortsatt må være et opphold på seks måneder mellom dose 2 og 3 for helsepersonell under 65 år. Vaksineringa er et drop-in-tilbud. Helsepersonell skal altså ikke bestille time på forhånd, det er bare å møte opp i Håkons hall i åpningstida for vaksinering 
Se her under "Tid for vaksinering" for oversikt over vaksinering framover.