Målet er å unngå smittespredning av koronaviruset. Det har vært streng adgangskontroll med vakthold ved helsehuset i flere dager, men nå er det altså full stopp.