Hvordan gjennomføre besøket? 
Alle besøk må være varslet og avtalt med avdelingen i forkant av besøket, og besøkende må møte ved hovedinngangen eller annen avtalt sideinngang. Smittevernregler gjelder under hele besøket for både beboer og pårørende. Klokka 15.00-16.45 er det middagsservering, og det er et mål med mest mulig ro i middagssituasjonen. 

Hvem kan besøke? 
Både pårørende og andre personer i beboerens nettverk kan avlegge besøk. 

Hvor foregår besøket? 
Besøket kan gjennomføres i besøksrom i 1. etasje, hvor det er tillatt med inntil tre besøkende. Det er også mulig å besøke beboeren på rommet, så lenge det er mulig å overholde en meter avstand.
Det er ikke anledning for besøkende å oppholde seg i fellesarealer i forkant eller i etterkant av besøk.