Planprogrammet inneholder føringer for planarbeidet gjennom rammebetingelser, utfordringer og muligheter, planprosess og organisering, samt behovet for utredninger i forbindelse med planarbeidet. Planprogrammet skal bidra til bedre politisk styring og forutsigbarhet for dem som deltar. Forslag til plan skal være ferdig i første kvartal 2018. 
Planprogrammet finner du til høyre på denne siden, samt på kommunens servicetorg.
På denne nettsiden vil det bli lagt ut mer informasjon om planarbeidet, herunder også åpne møter og øvrige aktiviteter i forbindelse med planarbeidet.

Merknader sendes til Lillehammer kommune v/fagavdelingen Oppvekst, utdanning og kultur. 

E-post: Postmottak@lillehammer.kommune.no
Merk e-posten: Kommunedelplan oppvekst

Frist for tilbakemeldinger: 9. juni