Soldatene som deltar på øvelsen vil være uniformerte, de bærer våpen og det vil forekomme bruk av løsammunisjon. 

Dersom du har spørsmål rundt øvelsen kan du enten ta kontakt med de fra Heimevernet som har på seg gule vester i nærheten av øvelsen, eventuelt kan du kontakte kaptein og områdesjef Line Holthe på tlf.: 472 58 306.