Som ny eier av kiosken har Lillehammer kommune overtatt den tidligere avtalen med leietakeren i Mesna gatekjøkken AS, hvor avtalen går ut i 2026. Leietaker kan fortsette å drifte kiosken mot å betale leie til Lillehammer kommune i vel fem år til. Dersom det likevel er et ønske om å avslutte leieforholdet tidligere, er det også mulig. 

- Grei løsning
Eierskiftet ble foretatt 15. oktober-20 for 2,8 millioner kroner og kioskeier er inneforstått med endringen som er gjort. Konstituert kommunalsjef Geir Fevang mener det er blitt en grei løsning: - Vi ønsker å benytte hele arealet til et byrom for alle som ferdes i Lillehammer, sier han. Der kiosken står nå vil det etterhvert komme en utvidet hovedinngang som åpner mot Storgata og Lilletorget, men det går bra å vente med det. Vi har også planer om et lekeareal for de aller minste, avslutter Fevang. 

I all hovedsak vil nye Terrassen stå ferdig i løpet av  juni 2021.