Systemet med post fra kommunen til digitale postkasser er i utvikling. Det nye nå er at vedtaksbrev og andre brev sendes ut digitalt.

Brevet mottar du enten i Altinn, e-Boks eller i DigiPost. Du vil få et varsel på sms eller e-post når du har mottatt et digitalt brev.

Dersom du ikke åpner brevet digitalt i Altinn, vil det i løpet av 40 timer bli sendt et papirbrev til deg i ordinær postgang. Alle har tilgang til Altinn, her finner du skjema meldinger og relevant informasjon fra det offentlige.

e-Boks og Digipost er digitale postkasser som du kan opprette etter eget ønske, du vil ikke få papirbrev i posten da.

I Kontakt-  og reservasjonsregisteret kan du reservere deg mot å få post digitalt.