Hageavfall som legges i skråninger mot vassdrag kan føre til gjentetting av kulverter og påfølgende skader i forbindelse med en flom. Hageavfall kan for øvrig bidra til uønsket spredning av fremmede og problematiske arter ut i naturområder. Lillehammer kommune vil derfor sterkt anmode om at hageavfall leveres til GLØR Roverudmyra. Husholdninger kan levere dette gratis.

Lillehammer kommune oppfordrer for øvrig alle grunneiere å rydde bekkeløp for kvist og avfall. Enkelttrær som står i fare for å falle ut i bekkeløpet og skape problemer i en flomsituasjon bør fjernes, men naturlig vegetasjon med friske busker og trær kan med fordel stå igjen. Vurder ellers nøye om det som plasseres i nærheten av bekken kan bli tatt av vannmassene dersom det blir flom, og dermed kan lage problemer nedstrøms.