Stengingen av Gudbrandsdalsvegen vil vare fra søndag kveld til og med onsdag 22. september. Landbruksvegen blir stengt hele uka.

Formålet med stengingen er fjerning av tung sikring, asfaltering og reetablering av sikringen.

Prosjektet i sin helhet, fellesprosjekt Statens vegvesen og Lillehammer kommune, med ny gang- og sykkelveg og rehabiliterte vann- og avløpsledninger langs fylkesveg 213/312 Skurva – Lillehammer helsehus avsluttes 15. oktober.

For spørsmål eller kommentarer, kontakt:
Arne Olav Kleiven, byggherrre, Statens vegvesen, tlf. 40 22 72 57
Atle Borkhus, anleggsleder, Dobloug Entreprenør AS, tlf. 40 61 19 58