Dette skjer i forbindelse med at Lillehammer kommune legger nye vann- og avløpsledninger og Statens vegvesen bygger ny gang- og sykkelveg langs Gudbrandsdalsvegen i Nordre Ål. I den to uker lange stengeperioden er det omkjøring om Sigrid Undsets veg. Det nordgående kjørefeltet i Gudbrandsdalsvegen blir midlertidig gang- og sykkelveg i hele anleggsperioden.

Beboere og næringsdrivende har tilgang til eiendommene sine. Bussruter og holdeplasser blir endret i perioden fram til oktober, så følg med på Trafikkmeldinger - Innlandstrafikk. Her er det til enhver tid oppdatert trafikkinformasjon.

Informasjon om anleggsarbeidene finner du her: Anleggsarbeider langs Gudbrandsdalsvegen.

Kontaktperson Statens vegvesen:
Arne Olav Kleiven, byggeleder
tlf. 402 27 257 / arne.olav.kleiven@vegvesen.no