Undersøkelsene gjennomføres i forbindelse med planlegging av nye hovedledninger for vann- og avløp mellom nedre Busmoen i nord, til den kommunale avløpspumpestasjonen på Strandpromenaden nedenfor Sliperivegen i sør. Hensikten er å kartlegge grunnforholdene med tanke på blant annet stabilitet og forurensning.

Undersøkelsene utføres på en slik måte at det ikke skal være fare for spredning av eventuelle forurensede masser. Berørt areal settes i stand så godt det lar seg gjøre nå, og videre oppussing vil utføres ved behov så snart forholdene tillater det. Vegarealet vil ikke berøres, og gangvegen vil i hele perioden være åpen for ferdsel. Noe støy i korte perioder på dagtid må påregnes.

Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Elisabeth Børde på elisabeth.borde@lillehammer.kommune.no eller på telefon 61 10 77 00.