Kommunene kan bestemme
Lillehammer har per tidspunkt en oversiktlig smittesituasjon, og fra og med 27. mai bestemmer kommuner med lite smitte selv om de skal ha grønt nivå i "trafikklysmodellen" for barnehager, skoler og SFO. Det grønne tiltaksnivået i trafikklysmodellen har ikke vært i bruk tidligere i koronasituasjonen. Tidligere har det vært bestemt nasjonalt at alle barnehager og skoler skal være på gult tiltaksnivå, og kommuner med mye smitte har hatt rødt nivå.