Tjeneste Status Merknader
Sektor for oppvekst, utdanning og kultur    
Skoler Åpent 1.-4. trinn og SFO. Fra og med torsdag 7. juni er alle offentlige grunnskoler åpne og i full drift. Noe redusert åpningstid ved enkelte SFO. Se informasjon fra hver enkelt skole. 
Barnehager Åpent  
Lillehammer kulturskole Gradvis gjenåpning fom.
4. mai
 
Lillehammer bibliotek Åpent, redusert tilbud

Biblioteket åpent fra og med tirsdag 2. juni. Redusert tilbud.
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 11.00-15.00.
Torsdag 13.00-17.00.

Lillehammer kino Åpen  
Kulturhuset Banken Gradvis gjenåpning fom.
4. mai
 
Musikkbingen Gradvis gjenåpning fom. 29. april  
Plan B Gradvis gjenåpning fom. 29. april Bandrom, studio og gamerom.
Turgruppe i regi av kultur og fritid Gradvis gjenåpning fra og med 23. april.  
Lillehammer Læingssenter Åpent All undervisning går for fullt med enkelte unntak. Inntak av nye elever skjer onsdag 10.06 og 17.06 fra kl 12.00
Juniorklubben Gradvis gjenåpning fom. 29.april  
Barnevernet Ordinær drift  
Lillehammer helsestasjon Åpent Åpent med unntak av drop-in timer, henvendelser og timesavtaler på telefon. 
Helsestasjon sped og småbarn, jordmortjenesten, familieteam, flyktningehelsetjenesten og fysio- og ergotjenester gjennomfører konsultasjoner etter avtale. 
Helsestasjon for ungdom har konsultasjoner på mandager etter avtale på tlf 993 21 7 70.
Familieteamet er i drift og tar imot nye henvendelser på telefon og/eller skriftlig henvendelser.
Skolehelsetjenesten  er tilgjengelig på alle skoler, men har redusert drift. Tar imot henvendelser på telefon.
Ungdomsbasen Lokaler er stengt Tilgjengelig på telefon og er ute blant ungdom på faste kvelder. Se Facebookside. 
Sektor for helse og velferd    
Villa utsikten Gradvis gjenåpning fom uka 20

Aktiviteter vil foregå utendørs tirsdager og torsdager:

Torsdager: kl 13-14, salg av kaffe og vafler.
Tirsdager: Ulike turer i nærområdet:
12.mai: Strandpromenaden - Mosodden.
19.mai: Pilgrimsleden.
26.mai: Kulturstien langs Mesnaelva til Badedammen.

Påmelding må skje på forhånd via tlf: 909 87 308/476 89 437
Du kan lese mer om dette her

Marinøha  Åpent  Åpningstider: man-lør 10-15
Gamlevegen 101 Midlertidig stengt for besøkende Utleverer brukerutstyr og Naloxon nesespray. Ring tlf 90 25 15 14. Oppfølgingssamtaler per telefon og utendørs.
Vafler serveres ute i Gamlevegen fredager kl 13 fom. fredag 1. mai. 
Varm mat serveres ute i Gamlevegen lørdager kl 13 fom. lørdag 2. mai.
Gjenbruket  Åpent Man-fre 9-15. Fom. uke 20 lørdag 10-15. 
Helsehuset Besøksrestriksjoner Lillehammer helsehus har åpnet for en ordning hvor besøk foregår i eget besøksrom. Alle besøk skal avtales i forkant på tlf 61 24 86 00 man-fre 7:30-15:30.
Heldøgnsomsorg og Bokollektiv Besøksrestriksjoner Åpent for besøk av nærmeste pårørende etter booking-avtale. Ta kontakt med enhetene for å avtale besøk. 
Sektor for by og samfunnsutvikling    
Byggesak Åpent Kan treffes via telefon og videomøte mellom kl 10-14. Se ytterligere informasjon her.
Annet    
Rådhuset Midlertidig stengt for besøkende

Hovedarkivet har åpent for publikum for innsyn i byggesaksmapper. Besøk avtales på forhånd:
E-post: postmottak@lillehammer.kommune.no , tlf. 61 10 77 55 (direkte) / 61 05 05 00 (sentralbord). Servicetorget bistår med rett kopi, dette avtales på forhånd, tlf 61 05 05 00

Alle tjenester er bemannet og kan kontaktes på e-post og telefon. Ring Servicetorget for å avtale møte med saksbehandlere på Rådhuset tlf 61 05 05 00

Brannstasjonen Midlertidig stengt for besøkende.