Lillehammer hadde et lite fødselunderskudd i 2019 (-3). Det betyr at det er høy innflytting (og lav fraflytting) som forklarer den gode veksten. 

Det ble født 240 barn i 2019, litt færre en året før. Nettoinnflyttingen var på 325 personer, herav rundt 110 personer fra utlandet.

Alle Mjøsbyene hadde fødselsunderskudd i 2019, i Gjøvik og Hamar var underskuddet på henholdsvis -52 og -33 personer. Også nabo­kommunene hadde fødselsunderskudd i 2019; Ringsaker (-14), Gausdal (-19) og Øyer (-1).Gjøvik og Hamar har vekst i folketallet, som følge av nettoinnflytting. Det samme gjelder Ringsaker. Øyer og Gausdal har fallende folketall.