Dette kan for eksempel være aktuelt dersom det har oppstått lekkasje på en privat stikkledning, og vannet på kommunens hovedledning må stenges før utbedring kan skje. Rørlegger må da ta kontakt med kommunen for å bestille såkalt vannavslag. Kommunen sørger for varsling til berørte abonnenter.

Prisene for private vannavslag finner du her.

En digital løsning for bestilling av vannavslag er under utarbeidelse. Inntil videre bestilles vannavslag ved å sende e-post til: eik.dieter.schwarze@lillehammer.kommune.no