Gave fra Sparebankstiftelsen DNB.
Lillehammer kulturskole ble i dag tildelt en større pengegave fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene skal brukes til innkjøp av instrumenter som skal brukes i et korpsopplæringsprosjekt. Prosjektet skal utvikles i detalj utover våren med oppstart i august 2018.
Fra overrekkelsen i dag, Anne Mette Mauseth og Eivind Nåvik fra Lillehammer kulturskole, Bjørn Warnaar fra DNB Lillehammer.
Foto: Torbjørn Olsen