Gjennom å utarbeide en frivillighetsmelding setter Lillehammer kommune frivillighet på dagsorden.
Frivillighetsmeldingen er en melding om status og satsningsområder for veien videre. Meldingen skal legge grunnlaget for debatt mellom kommunens politikere, administrasjon og sivilsamfunnet, herunder frivilligheten selv. På denne måten er frivillighetsmeldingen et verktøy som skal bidra til å utforme en helhetlig frivillighetspolitikk i kommunen.

Frivillighetsmeldingen slik den nå foreligger er utformet i samarbeid mellom kommunens folkevalgte og administrasjonen. Frivilligheten selv har bidratt med innspill gjennom et åpent møte våren 2019, høringsuttalelser og et dialogmøte med utvalg for oppvekst, utdanning og kultur, og utvalg for helse og omsorg høsten 2020.

 

Meldingen kan du lese i sin helhet HER