Eventuelle søknader som kommer inn etter denne datoen i sommer vil ikke behandles før i august måned. 

Her kan du søke om skjenkebevilling: