Kommunene kan bestemme
Fra og med 27. mai kan kommuner med lite smitte selv bestemme om de skal ha grønt nivå i "trafikklysmodellen" for barnehager, skoler og SFO. Det grønne tiltaksnivået i trafikklysmodellen har ikke vært i bruk tidligere. Frem til nå har det vært bestemt nasjonalt at alle barnehager og skoler skal være på gult tiltaksnivå, og kommuner med mye smitte har hatt rødt nivå.