Befolkningsvekst kan generelt deles inn i 3 kategorier, og alle disse var siste 12 måneder positive for Lillehammer:

  • Fødselsoverskudd: 20
  • Netto innenlands tilflytting: 24
  • Netto innvandring: 85

Her vil smarte hoder se at summen av disse tallene ikke er 126, noe det bør være. Dette skyldes en feil i tabellen fra SSB, som de er gjort oppmerksom på.

Fødselsoverskudd

Beregnes ved at antall døde trekkes fra antall fødte. Lillehammer har over tid hatt et lite fødselsoverskudd, så også de siste 12 måneder. Det som er litt spesielt er at overskuddet ikke skyldes at det fødes så mange barn, men at antall døde er på det laveste nivået siden statistikken til SSB begynte i 1997.

Netto innenlands tilflytting

Beregnes ved at antall som har flyttet fra Lillehammer til et annet sted i Norge trekkes fra de som har flyttet til byen fra et annet sted innenlands. I Lillehammer var dette tallet 24 de siste 12 måneder. Historisk sett har gjennomsnittet vært 16, altså omtrent slik det har vært siste 12 måneder. Den helt store effekten av masseflytting fra Oslo til Lillehammer som følge av koronaviruset har vi med andre ord ikke sett, men Lillehammer opprettholder sin posisjon som et attraktivt sted å flytte til, I alt har 1763 personer flyttet til Lillehammer de siste 12 måneder.

Netto innvandring

Beregnes som tilflytting fra utlandet minus utvandring. Innvandring har historisk sett alltid bidratt til befolkningsøkning, så også de siste 12 måneder.