Åpningstider
Ukene 34 og 35: 

Mandag til torsdag     10.00 – 18.00
Fredag                       10.00 – 15.00
Lørdag                       11.00 – 15.00
 
Uke 36:
Mandag til torsdag  10.00 – 18.00
Fredag  (siste dag) 10.00 – 15.00
 

Forhåndsstemming på institusjoner
Tirsdag 24/8 10-12 Horsters minde bo- og servicesenter
Tirsdag 24/8 13-15 Søre Ål bo- og servicesenter
Onsdag 25/8 10-12 Gartnerhagen bo- og servicesenter
Onsdag 25/8 13-15 Busmoen bo- og servicesenter
Torsdag 26/8 10-15 Jørstadmoen militærleir (kun for personer som har tilgang til leiren)
Fredag 27/8 10-12 Skårsetlia bo- og servicesenter
Fredag 27/8 13-15 Revmatismesykehuset
Mandag 30/8 10-14 Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer
Tirsdag 31/8 10-14 Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer
Onsdag 1/9 10-12 Skogli helse- og rehabiliteringssenter
Torsdag 2/9 10-13 Sykehuset Innlandet avd Lillehammer
Fredag 3/9 10-13 Sykehuset Innlandet avd Lillehammer