Det kan være utfordrende å vite hva man bør melde fra om eller ei. Den nye nettsiden, som har navnet branntips.no, er en side hvor man kan melde fra om bekymringsfulle forhold. Når brannvesenet snakker om bekymringsfulle forhold, mener de forhold som potensielt kan føre til brann. Se eksempler på dette på branntips.no

 

Brannvesenet ønsker å komme i kontakt med deg - uansett hva eller hvem din bekymring måtte gjelde. Med det kan man unngå branner og potensielt redde liv.