Å bli eldre betyr ofte endringer i hverdagen. Det kan gi mer fritid, men det kan også medføre et tomrom og et behov for å skape en ny mening i hverdagen. Det er en ny livssituasjon og man skal finne sin nye rolle og aktiviteter som man har lyst til å gjøre.

•  Kanskje har du lyst til å delta i sosiale aktiviteter sammen med andre, men vet ikke hvilke tilbud som finnes i Lillehammer kommune?

•  Kanskje du har begynt å tenke på hvordan du skal planlegge din alderdom, men vet ikke helt hvor du skal starte?

•   Kanskje du har lyst til å være frivillig, hjelpe andre, men vet ikke hvem du skal ta kontakt med?

Lillehammer kommune har fokus på mestring hele livet og ønsker å tilby et hjemmebesøk det året du fyller 80 år. 
Besøket er en samtale, som fokuserer på det som er viktig i livet ditt akkurat nå. Vi skal ikke kartlegge eller inspisere hjemmet ditt. Temaene vi snakker om er:

•  Trygghet og sikkerhet i egen bolig

•   Utfordringer i hverdagen

•   Kontakt med andre/sosialt nettverk

•   Hva er viktig for din helse og trivsel?

Under hjemmebesøket får du opplysninger om muligheter og aktiviteter for eldre i Lillehammer kommune.

Tilbudet er gratis og gjelder alle som bor hjemme og som ikke har faste kommunale helsetjenester. Det er frivillig å motta besøket når du får tilbudet. Dersom du ønsker et forebyggende hjemmebesøk før eller etter fylte 80 år, ta kontakt. Vi har taushetsplikt.

Kristine Holen Klæboe , ergoterapeut. Tlf. 46 80 73 84/61 24 86 00
Lillehammer Rehabiliteringssenter

Du finner en brosjyre om forebyggende hjemmebesøk her 
En samlet oversikt over aktivitetstilbudet til seniorer i Lillehammer finner du her: Aktiviteter i livet