Du kan få støtte av Enova til å fjerne oljetank og oljekjel når du installerer en fornybar varmekilde.

Gjør en energianalyse av boligen din for å finne ny optimal varmeløsning når fossil oppvarming ikke lenger er aktuelt.

Les mer om oljetanker i Lillehammer kommune her.