Fram til da er det tillatt å tenne kaffebål og grille på opparbeidede bålplasser forutsatt at dette gjøres på forsvarlig måte.