Her er dagens tema: 

Stortorget/ Lillehammer kunstmuseum v/Nils Ohlsen
Skysstasjonen og Lurhaugen v/Knut Arne Vassdokken
Parkering i fjell v/Merethe Kjellberg
Gatebruksplanen v/Ane Solstuen
Kaffebordet AS v/Hans Rindal
Høgskolen inn i byen? v/HINN
E6 v/Oddvar Møllerløkken
Fotballhall v/Lillehammer Fotballhall AS og Anita Rapp-Ødegaard 
Appen "Gi mening" v/ Marianne Gunnerud

Gratis inngang.
Her kan du melde deg på for fysisk oppmøte.  
Følg folkemøtet via kommunens nettsider her. 

Arrangør: Lillehammer kommune ved ordfører Ingunn Trosholmen, i samarbeid med Lillehammer bibliotek og litteraturhus.