Temaet for folkemøtet er «Lillehammer-samfunnet inn i framtida». Her vil vi ha med deg. Hva er du opptatt av? Hvordan ønsker du at Lillehammer-samfunnet skal se ut i framtida? Det er en god anledning for deg til å komme med innspill og spørsmål rundt dette.

Det er ordfører Ingunn Trosholmen som leder folkemøtet, og hun har med seg mange spennende gjester som også skal komme med innspill rundt temaet fra ulike synspunkt.

Programmet for kvelden vil gå innom disse punktene:

  1. Hva vil vi med Lillehammer-samfunnet de neste tiårene?
  2. Den unge kompetansen og det fremtidige Lillehammer
  3. Seniorressursen
  4. Kulturbyen
  5. Arrangement og opplevelser
  6. Å vokse opp i Lillehammer
  7. Spørsmål, innspill og veien videre

Bærekraft er gjennomgående tema på alle programposter.

Revidering og innbyggerinvolvering

Bakgrunnen for folkemøtet er at kommunen skal revidere kommuneplanens samfunnsdel. Alle kommuner skal ha en kommuneplan som består av en samfunnsdel med handlingsplan og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon.

Den gjeldende samfunnsdelen er fra 2014. Formålet med å revidere denne er å gjøre den til et egnet verktøy for Lillehammer kommune til å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

En viktig del av revideringen er innbyggerinvolvering og samskaping, og det er nettopp derfor vi ønsker at så mange som mulig deltar på folkemøtet – og sender oss dine innspill.

Vi kommer til å ha flere folkemøter utover høsten.

Hvordan sende inn innspill

Har du innspill eller spørsmål allerede nå, vil vi gjerne ha det i forkant av møtet. Send det inn via Gi mening-appen, så vil ordføreren ta med innspillene i siste post på programmet.

Om du ikke har Gi mening-appen fra før, kan du laste den ned via App Store eller Google Play. Søk opp «Gi mening» og registrer deg.

Påmelding og nett-TV

Tidspunktet for folkemøtet er 28. september kl. 19.00 på Lillehammer litteraturhus. Det er gratis inngang, og fordi det ikke lenger er smittevernrestriksjoner, kan vi ta imot flere publikummere enn tidligere planlagt. Vi har minst 50 ledige plasser utover det som allerede er booket via GD-billett, så det er bare å møte opp ved litteraturhuset. Dørene åpner 30 minutter før folkemøtet starter. 

Har du ikke anledning til å delta på litteraturhuset, kan du følge folkemøtet på Lillehammer kommune-TV på nett.

Se også vårt Facebook-arrangement for å få med deg nyheter rundt folkemøtet.