Folkeavstemmingen som skal gi råd om Innlandet fylkeskommune skal bestå eller deles tilbake, vil foregå digitalt. Det innebærer at du enten må logge deg inn med elektronisk identifikasjon, som BankID eller med MinID, for å kunne stemme. Dersom du ikke har dette fra før, kan det ta opptil en uke å få det på plass. 

Hvordan skaffe elektronisk ID?

  • MinID: Ring brukerstøtte på 80 03 03 00 eller send e-post til brukerstotte@digdir.no
  • BankID: Ta kontakt med banken din.

Dersom du trenger hjelp til å logge deg inn for å stemme ber vi deg om å ta kontakt med pårørende, verge eller annen som står deg nær.

Hjelp fra frivilligsentralen

Lillehammer frivilligsentral bidrar til at Lillehammers innbyggere får stemt i Folkeavstemmingen om Innlandet fylkeskommune. Veiledningen er et tilbud til de som ikke har utstyr/kompetanse, og/eller ikke har pårørende, verger eller andre som kan bistå.

Trenger du veiledning til å gjennomføre bestilling av elektronisk ID eller registrering for å stemme, ta kontakt med dem på tlf. 992 69 600, så kan du gjøre en avtale om å komme til frivilligsentralen.

Du kan også få veiledning i Lillehammer frivilligsentral sine lokaler i Brubakken ved å møte opp disse dagene:

  • Torsdag 10. febriar, kl. 11-14
  • Onsdag 16. februar, kl. 17-20
  • Torsdag 17. februar, kl.11-14

Lillehammer frivilligsentral stiller med veiledning, og nettbrett til innlogging, koder må velger ha med selv.

Om folkeavstemningen

Du kan lese mer om folkeavstemningen på Innlandet fylkeskommune sine nettsider.

For andre henvendelser om folkeavsemningen kan du kontakte Innlandet fylkeskommune på stem@innlandetfylke.no eller på tlf. 400 21 227.