I 1827 fikk Lillehammer kjøpstadsrettigheter, som den første av byene rundt Mjøsa. Nærmere bestemt 7. august 1827. Denne hendelsen dannet grunnlaget for Lillehammers 100-årsjubileum i 1927 og Lillehammers 150- årsjubileum i 1977. Nå er det duket for 200-årsjubileum! Fredag 8. april var styringsgruppen for byjubileet samlet for første gang, for å starte på planleggingen av jubileet. 

Styringsgruppen gleder seg til å se innbyggernes engasjement for og deltakelse i jubileet. Det skal være alt fra små feiringer til store prosjekt som skal prege byen vår framover. Byjubileet er ikke bare en anledning til å se bakover på historien, men i enda større grad et verktøy for lokalsamfunnet for å kunne skimte byen som en dag skal feire både 250 og 300 år.

Styringsgruppen mener det er tre sentrale ting som skal prege årene fram mot byjubileet, under feiringen og i årene etter: 

 • Bolyst
 • Besøkslyst
 • Investeringslyst

Inspirasjon fra andre

Møtet startet med at kultursjef Olav Brostrup Müller fortalte om jubileumshistorien til byen. Han trakk fram to viktige punkter å ta med seg fra de foregående jubileene: Byutvikling og identitet.

Videre var Trygve Nordby, prosjektlederen for byjubileet i Moss som var i 2020, med for å dele erfaringene de gjorde seg. De brukte kun to år på planleggingen, men hadde et fullspekket program for hele jubileumsåret, i tillegg til byutviklingsplaner som setter preg på bybildet og innbyggernes muligheter i byen. Nordby fortalte om hva de ville gjort annerledes, hva han anbefaler å gjøre og eventuelt unngå. 

Det hele ble rundet av med en liten workshop, hvor ordfører Ingunn Trosholmen stilte gruppen spørsmålet: Forestill deg at du står et valgfritt sted i Lillehammer etter jubileumsdagen 7. august i 2027. Hvor står du, hva har du vært med på, hva har du opplevd, hva ser du fram til, og hva er du stolt av at du har vært med på?

Styringsgruppen

Formannskapet ga 1. juni 2021 ordføreren i oppdrag å sette sammen en jubileumskomité for byjubileet i 2027. I oktober ble mandatet for styringsgruppen lagt fram for formannskapet, og ble godkjent. Deretter kunne formannskapet komme med forslag til hvem de så for seg at kunne sitte i styringsgruppen. 

Styringsgruppen for Lillehammers byjubileum består av:

 • Even Aleksander Hagen
 • Ingunn Trosholmen
 • Jostein Skurdal
 • Fatemeh Ekhtesari
 • Kristine Mythen Baardseth
 • Frode Svarstad
 • Grethe Borgen
 • Fredrik Frisenberg
 • Trond Johnsen
 • Merethe Sandum
 • Cathrine Thorshaug Wang
 • Morten Grongstad
 • Guro Renolen Brandtzæg
 • Annette Røsjorde
 • Silje Owrenn
 • Kjetil Schonhowd
 • Jens Uwe Korten
 • Laila Bokhari 
 • Olav Brostrup Müller

Gruppen er satt sammen av et mangfold som skal ivareta alle deler Lillehammer. Medlemmene har blitt meldt inn som forslag til å sitte i en slik gruppe, enten i kraft av rollen sin eller engasjementet de har for Lillehammer.

Senere vil alle innflyttere, utflyttere, besøkende og andre som har en stor eller liten tilknytning til Lillehammer bli en viktig del av planleggingen og gjennomføringen. Fredagens møte er kun starten, og vi gleder oss til å se hva vi kan få til sammen for å markere den flotte byen og kommunen vår!

Byjubile 2027 styringsgruppe.jpg