På grunn av store nedbørmengder er det behov for å tappe ut vann fra demningen ved Kroken.